Thursday, December 3, 2015

दशरथ कृत शनि स्तोत्र

Filled under:दशरथ कृत शनि स्तोत्र
नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च।
नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: ।।१।।
   
नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च ।
   
नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते।।२।।
नम: पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ  वै नम:।
नमो दीर्घायशुष्काय कालदष्ट्र नमोऽस्तुते।।३।।
   
नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नम: ।
   
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने।।४।।
नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुखायनमोऽस्तुते।
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करे भयदाय च ।।५।।
   
अधोदृष्टे: नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तुते ।
   
नमो मन्दगते तुभ्यं निरिाणाय नमोऽस्तुते ।।६।।
तपसा दग्धदेहाय नित्यं  योगरताय च ।
नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नम: ।।७।।
   
ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मज  सूनवे ।
   
तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् ।।८।।
देवासुरमनुष्याश्च  सिद्घविद्याधरोरगा: ।
त्वया विलोकिता: सर्वे नाशंयान्ति समूलत:।।९।।
   
प्रसाद कुरु  मे  देव  वाराहोऽहमुपागत ।
      
एवं स्तुतस्तद  सौरिग्र्रहराजो महाबल: ।।­१०।।


0 टिप्पणियाँ:

Post a Comment